Adoption — Грузинский

Rus | Eng | Ukr | NLD

ციფრული სამუშაო ადგილის შექმნა და
Microsoft Office 365-ის ადაპტაცია

ტექნოლოგიაში გაწეული ინვესტიციის უკუგება იმით ფასდება, თუ რამდენად აითვისეს იგი თქვენმა თანამშრომლებმა
*უფასოა იმ კომპანიებისთვის, რომელთა 150 თანამშრომელზე მეტი ჰყავს

რატომ არ იღებენ კომპანიები მაქსიმალურ სარგებელს
IT პროდუქტის დანერგვისგან?
SMART business ადვილად აჩვევს მომხმარებლებს Office 365-თან
მუშაობას და უზრუნველყოფს მაქსიმალურ ბიზნეს სარგებელს.

ჩვენ ვეხმარებით კომპანიებს Microsoft Office 365-დან მაქსიმალური უკუგების მიღებაში.
მუშაობის სტილი დახვეწით ჩვენ ვამაღლებთ გუნდისა და თითოეული მუშაკის მუშაობის ეფექტურობას.

Microsoft Office 365-ის სხვა ყოველდღიურ ამონაცენთან გაერთიანებით ჩვენ ბიზნეს ამოცანებს და
IT ტექნოლოგიებს ერთიან პლატფორმაზე ვაქცევთ.

SMART business-მა სწავლების ფარგლებში თქვენთვის მოამზადა

გამოყენების
მაგალითები


დახმარება
მიგრაციისას


პრაქტიკული
სემინარები


ცვლილებათა აგენტების
аგანვითარების პროგრამა


მონაცემთა ელექტრონულ
ბაზებთან წვდომა


Microsoft-ის მომხმარებელთა
თანამეგობრობაში მონაწილეობას

რატომ უნდა ვისარგებლოთ
Microsoft Office 365-ის ადაპტაციის პროგრამით

1 თვით

ახალი ტექნოლოგიების
გაშვების დროის ეკონომია

29%-ით

Office 365-ში დაბანდებიდან
სარგებლის მიღების დაჩქარება

27%-ით

ფაილების მიგრაციის
სიჩქარის გაზრდა

32%-ით

საფოსტო ყუთების
მიგრაციის სიჩქარის გაზრდა

6%-ით

სწავლების
ხარჯების შემცირება

*Total Economic Impact-ის 2017
წლის კვლევების მიხედვით
თქვენთან ყოველ ნაბიჯზე

ინვესტიციათა უკუგება დამოკიდებულია დანერგვის ტექნიკურ ასპექტებზე და იმაზე, თუ რამდენად ამაღლდა თანამშრომელთა ეფექტურობა ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით.
SMART business-ის მიდგომები შეესაბამება Microsoft FastTrack და Adoption მეთოდოლოგიებს.


ტექნიკური და სალიცენზიო ასპექტები

მოსამზადებელი სამუშაოები

ITლანდშაფტის მიმდინარე მდომარეობის აღწერა შეკლისტის მიხედვით

ინფრასტრუქტურის მზაობის შეფასება და რეკომენდაციის ფორმირება

ტექნიკური რესურსების შესწავლა

სალიცენზიო სტრატეგიის შემუშავება

Microsoft Office 365 ინტეგრაცია

მიწისზედა ღრუბლოვანი სისტემის აწყობა

მომხმარებლების ანგარიშების შექმნა და ჩართვა

უსაფრთხოების პოლიტიკის შექმნა

მონაცემთა მიგრაცია

ექსპლუატაციაში გაშვება

მხარდაჭერა

სისტემის მხარდაჭერა

მომხმარებლის მხარდაჭერა

სალიცენზიო გეგმის ოპტიმიზაცია

მომსახურების ავტომატიზაცია

ადაპტაციის ასპექტები და ბიზნეს-მოგება

სტრატეგია
და საგზაო რუქა

არსებული მდგომარეობის სტრატეგირება და შეფასება სასურველის მიმართ

როლები, სცენარები და გამოყენების ქეისები

Microsoft Office 365 ლიცენზირება და მომსახურების განვითარების სტრატეგია

წარმატების მიღწევის კრიტერიუმები და KPI, მონიტორინგისა და ანგარიშგების კონტროლი

ადაპტაცია და
დაცვლილებების მართვა

კომუნიკაცია, მხარდაჭერა, ქოუჩინგი, ტრენინგი და საადაპტაციო პროგრესისის ცვლილება

ანალიტიკა და ანგარიშგება მონიტორინგის მონაცემეთა საფუძველზე

ცვლილებებისადმი ადაპტაციისა და მართვის Microsoft-ის მეთოდოლოგიის გამოყენება

Microsoft Office 365-სგან
მაქსიმუმის მიღება

Microsoft Office 365 განვითარების გეგმის შედგენა
Microsoft Office 365

ანალიტიკის საშუალებით ლიცენზიების უტილიზაციისა და გამოყენების ოპტიმიზაცია

Microsoft Office 365 პლატფორმაზე დამატებითი ბიზნეს-სერვისების შექმნა და გამოყენება — ჩეთ-ბოტები, კორპორაციული პორტალები და სხვა

ფარმაცევტული მრეწველობის ლიდერმა Microsoft Office 365-ის
დანერგვით თანამშრომელთა ოპერაციული ეფექტურობა 6%-ით გაიზარდა

“Yuria-Pharm” — სპეციალიზირებული საერთაშორისო ფრამაცევტული კომპანია. ყოველწლიურად 15 ახალი პრეპარატის გამომშვები, ის ერთ-ერთი ყველაზე დინამიურად განვითარებადი ფარმაცევტული კომპანიაა უკრაინაში.

სიტუაცია: ​

ბოლო 5 წლის განმავლობაში “Yuria-Pharm” სწრაფი ზრდის პერიოდი გაიარა ახალი წარმომადგენლობების გახსნით და პერსონალის რაოდენობის 150%-ით გაზრდით. ამავე დროს, კოლეგებს შორის თანამშრომლობასა და კომუნიკაციაში სირთულეებმა იჩინა თავი.

შედეგები: ​

„გასული პერიოდის განმავლობაში ჩვენი „ოპერატიული ეფექტურობის“ მაჩვენებელი 6.5% მატებას აჩვენებდა. მივლინების საშალო რაოდენობა 15%-ით შემცირდა. მეტიც, იყო შემთხვევები, როცა ქვეგანაყოფებმა დიდი სტრატეგიული სესიები Microsoft Teams-ში გამართეს. ოფისში მუშაობა იოლია, თუ ოფისი ღრუბელშია!

გადაწყვეტა:​

“Yuria-Pharm”-ის შიდა IT დეპარტამენტი კომპანია SMART business-ს დაუკავშირდა,რომელიც წამყვანი კონსულტანტია ამ სფეროში. ექვსკვირიანი მჭიდრო მუშაობის შედეგად სრულიად ახლებური, ციფრულ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული მუშაობის უნარი დაინერგა.​

Natalia Zinchenko

Human Resources Director
Yuria-Pharm

გავითვალისწინებთ ყველაფერს, Office 365-

ის გრძელვადიანი წარმატებისთვის

Microsoft Office 365 მუდმივად ვითარდება- ეს ახალ შესაძლებლობებს აჩენს, რაც ადაპტაციის მართვისა და ცვლილებებისთვის მუდმივ მხარდაჭერას საჭიროებს. ჩვენ Microsoft Office 365- ის გრძელვადიანი წარმატებისა და გამოყენებისთვის საჭირო უნარებით შეგაიარაღებთ.

 
Microsoft-ის კლიენტებისა

და პარტნიორების მხარდაჭერა

Microsoft-ის კლინეტიბისთვის

თქვენს Microsoft Office 365-ის პროექტში შემოგვაქვს გამოცდილება და პრაქტიკული ექსპერტიზა-ან გარკვეულ ეტაპზე მხარდაჭერის, ან დაგეგმვისა და პროექტის კოორდინირება თავიდან ბოლომდე.

 • ვავსებთ შიდა და პარტნიორების უნარებსა და მომსახურებას.
 • უზრუნველვყოფთ ბიზნესის ადაპტაციისა და მოგებოს Microsoft Office 365-ის სტრატეგიის ცენტრში მოქცევას.
 • ჩვენ გთავაზობთ მოქნილ სერვისებს- თქვენბ აირჩევთ მხოლოდ ადაპტაციის იმ სტადიებს, რაც ნამდვილად აუცილებელია.
 • ჩვენ ვიყენებთ მხოლოდ Microsoft-ის მიერ დამტკიცებულ FastTrack ინსტრუმენტებს, მივყვებით ინსტრუქციას და საუკეთესო პრაქტიკებს.

Microsoft-ის პარტნიორებისთვის

ჩვენი მომსახურება გაწევა შეგივიძლია პირდაპირ ან შუამავალ შემსრულებელთა მეშვეობით (white label), თქვენი მომსახურების პორტფელის გასაფართოების, ბიზნესის მხარდაჭერის განვითარებისა და შემოსავლების გაზრდის მიზნით.

 • გთავაზობთ pre-sale, კონსალტინგურ და საპროექტო მომსახურებას LSP-სთვის, რესელერებისთვის და ISV-სთვის.
 • ვრთავთ საკუთარ ექსპერტებს Microsoft-ის დაფინანსებულ პროექტებში.
 • ვმართავთ Microsoft Office 365-ის ლიცენზიის გამოყენებას.
  Microsoft Office 365.
 • მომსახურების კონკრეტული ნაკრები: ჩვენ არ ვუწევთ ტექნიკურ მხარდაჭერას და არ ვყიდით Microsoft-ის ლიცენზიებს.
თქვენთვის ხელმისაწვდომი პროგრამების
შესახები მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით

გაქვთ Microsoft Office 365-ის გაშვების მიმდინარე პროექტი?

უკვე გაქვთ Microsoft Office 365, რომელიც არ გაჩვენებთ სასურველ შედეგსა და სარგებელს?

Microsoft-ის პარტნიორი ხართ და დამატებითი შემოსავლისთვის საკუთარი პორტფოლიოს მომსახურების გაფართოების შესაძლებლობებს ეძებთ?

  Accelerating Modern Workplace Productivity Adoption

  A strategic white paper discussing people-focused change strategies to accelerate the adoption of ‘Modern Workplace Productivity’ and realise value from the Microsoft 365 suite

  Get Started with Microsoft Teams

  Tips & Tricks to help all types of teams collaborate better. In this guide, you’ll find tips to make the most of Teams for various functions in your organization