Adoption – Грузинский

UA | EN | GE | NL

ციფრული სამუშაო ადგილის შექმნა და
Microsoft 365-ის ადაპტაცია

ტექნოლოგიაში ინვესტიცია თქვენი
თანამშრომლების მიერ
ათვისებით განისაზღვრება
*უფასოა კომპანიებისთვის, რომელთაც150 თანამშრომელზე მეტი ჰყავთ

Office-ის პროგრამულ უზრუნველყოფას ეძებთ?
Office-ის ყველა საჭირო პროგრამა Microsoft 365.
რატომ ვერ იღებენ კომპანიები მაქსიმალურ სარგებელს
IT გადაწყვეტილებების დანერგვისგან?
SMART business შეუძლია გაამარტივოს მომხმარებლების ადაპტაცია
Microsoft 365-თან და უზრუნველყოს მაქსიმალური ბიზნეს სარგებელი.

ჩვენ ვეხმარებით კომპანიებს Microsoft 365-გან მაქსიმალური სარგებლის მიღებაში
მომხმარებლის გამოცდილების გაუმჯობესებით, ჩვენ ვზრდით გუნდის და თითოეული თანამშრომლის ეფექტურობას.

Microsoft 365-ისა და სხვა ყოველდღიური დავალებების გაერთიანებით, ბიზნეს ამოცანებს დ
IT ტექნოლოგიას ერთ პლატფორმაზე განვათავსებთ.

SMART business-მა სწავლების ფარგლებში თქვენთვის მოამზადა

გამოყენების
მაგალითები


დახმარება
მიგრაციისას


პრაქტიკული
სემინარები


ცვლილებების აგენტების
განვითარების პროგრამა


წვდომა ცოდნის
ელექტრონულ ბაზაზე


Microsoft-ის მომხმარებელთა
ჯგუფში მონაწილეობა

რატომ არის მნიშვნელოვანი
Microsoft 365-ის ადაპტაციის პროგრამის გამოყენება

1 თვე

იზოგება ახალი ტექონოლიების გაშვებაზე

29%-ით

შემცირებული დრო
Office 365-ის დროის ღირებულებაზე

27%-ით

უფრო სწრაფი ფაილების მიგრაციის სიჩქარე

32%-ით

უფრო სწრაფი მეილბოქსის მიგრაციის სიჩქარე

6%-ით

შემცირებული ტრენინგის ხარჯები

*Total Economic Impact-ის 2017
წლის კვლევების მიხედვით
თქვენთან ყოველ ნაბიჯზე

ინვესტიციათა უკუგება დამოკიდებულია დანერგვის ტექნიკურ ასპექტებზე და იმაზე, თუ რამდენად ამაღლდა თანამშრომელთა ეფექტურობა ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით.
SMART business-ის მიდგომები შეესაბამება Microsoft FastTrack და Adoption მეთოდოლოგიებს.


ტექნიკური და სალიცენზიო ასპექტები

მოსამზადებელი სამუშაოები

IT სფეროს მიმდინარე მდომარეობის აღწერა ჩეკლისტის მიხედვით

ინფრასტრუქტურის მზაობის შეფასება და რეკომენდაციის ფორმირება

ტექნიკური რესურსების შესწავლა

სალიცენზიო სტრატეგიის შემუშავება

Microsoft 365 ინტეგრაცია

ლოკალური და ღრუბლოვანი სისტემის კონფიგურაცია

მომხმარებლების ანგარიშების შექმნა და გააქტიურება

უსაფრთხოების პოლიტიკის შექმნა

მონაცემთა მიგრაცია

ლაივზე გაშვება

მხარდაჭერა

სისტემის მხარდაჭერა

მომხმარებლის მხარდაჭერა

სალიცენზიო გეგმის ოპტიმიზაცია

მომსახურების ავტომატიზაცია

ადაპტაციის ასპექტები და ბიზნეს-სარგებელი

სტრატეგია
და სამოქმედო გეგმა

არსებული მდგომარეობის სტრატეგირება და შეფასება

როლები, სცენარები და გამოყენების ქეისები

Microsoft 365 ლიცენზირება და მომსახურების განვითარების სტრატეგია

წარმატების მიღწევის კრიტერიუმები და KPI, მონიტორინგისა და რეპორტინგის კონტროლი

ადაპტაცია და
და ცვლილებების მართვა

კომუნიკაცია, მხარდაჭერა, ქოუჩინგი, ტრენინგი და საადაპტაციო პროგრესისის შეფასება

ანალიტიკა და რეპორტინგი მონიტორინგის მონაცემეთა საფუძველზე

ცვლილებებისადმი ადაპტაციისა და მართვის Microsoft-ის მეთოდოლოგიის გამოყენება

Microsoft 365-სგან
მაქსიმუმის მიღება

Microsoft 365 განვითარების გეგმის შედგენა

ანალიტიკის საშუალებით ლიცენზიების უტილიზაციისა და გამოყენების ოპტიმიზაცია

Microsoft 365 პლატფორმაზე დამატებითი ბიზნეს-სერვისების შექმნა და გამოყენება – ჩათ-ბოტები, კორპორატიული პორტალები და სხვა

გაიგეთ მეტი Microsoft 365-ის ფუნქციებისა
და ლიზენზირების პირობების შესახებ

ფარმაცევტული მრეწველობის ლიდერმა Microsoft 365-ის
დანერგვით თანამშრომელთა ოპერაციული ეფექტურობა 6%-ით გაიზარდა

“Yuria-Pharm” – სპეციალიზირებული საერთაშორისო ფრამაცევტული კომპანია. ყოველწლიურად 15 ახალი პრეპარატის გამომშვები, ის ერთ-ერთი ყველაზე დინამიურად განვითარებადი ფარმაცევტული კომპანიაა უკრაინაში.

სიტუაცია: ​

ბოლო 5 წლის განმავლობაში “Yuria-Pharm” სწრაფი ზრდის პერიოდი გაიარა ახალი წარმომადგენლობების გახსნით და პერსონალის რაოდენობის 150%-ით გაზრდით. ამავე დროს, კოლეგებს შორის თანამშრომლობასა და კომუნიკაციაში სირთულეებმა იჩინა თავი.

შედეგები: ​

„გასული პერიოდის განმავლობაში ჩვენი „ოპერატიული ეფექტურობის“ მაჩვენებელი 6.5% მატებას აჩვენებდა. მივლინების საშალო რაოდენობა 15%-ით შემცირდა. მეტიც, იყო შემთხვევები, როცა ქვეგანაყოფებმა დიდი სტრატეგიული სესიები Microsoft Teams-ში გამართეს. ოფისში მუშაობა იოლია, თუ ოფისი ღრუბელშია!

გადაწყვეტა:​

“Yuria-Pharm”-ის შიდა IT დეპარტამენტი კომპანია SMART business-ს დაუკავშირდა,რომელიც წამყვანი კონსულტანტია ამ სფეროში. ექვსკვირიანი მჭიდრო მუშაობის შედეგად სრულიად ახლებური, ციფრულ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული მუშაობის უნარი დაინერგა.​

ნატალია ზინჩენკო

ადამიანური რესურსების დირექტორი
Yuria-Pharm

Microsoft 365-ის საშუალებით უზრუნველვყოფთ ყველაფერს

რაც გრძელვადიანი წარმატებისთვის გჭირდებათ

Microsoft 365 მუდმივად ვითარდება – ჩნდება ახალი შესაძლებლობები, რაც ადაპტაციის მართვისა და ცვლილებებისთვის მუდმივ მხარდაჭერას საჭიროებს. ჩვენ Microsoft 365- ის საშუალებით გრძელვადიანი წარმატებისთვის საჭირო უნარების მიღებაში დაგეხმარებით.

 
Microsoft-ის კლიენტებისა

და პარტნიორების მხარდაჭერა

Microsoft-ის კლინეტიბისთვის

თქვენს Microsoft 365-ის პროექტში შემოგვაქვს გამოცდილება და პრაქტიკული ექსპერტიზა-ან გარკვეულ ეტაპზე მხარდაჭერის, ან დაგეგმვისა და პროექტის კოორდინირება თავიდან ბოლომდე.

 • ვავსებთ შიდა და პარტნიორების უნარებსა და მომსახურებას.
 • უზრუნველვყოფთ ბიზნესის ადაპტაციისა და მოგების Microsoft 365-ის სტრატეგიის ცენტრში მოქცევას.
 • ჩვენ გთავაზობთ მოქნილ სერვისებს- თქვენ აირჩევთ მხოლოდ ადაპტაციის იმ სტადიებს, რაც ნამდვილად აუცილებელია.
 • ვიყენებთ მხოლოდ Microsoft-ის მიერ დამტკიცებულ FastTrack ინსტრუმენტებს, მივყვებით ინსტრუქციას და საუკეთესო პრაქტიკებს.

Microsoft-ის პარტნიორებისთვის

ჩვენი ჩვენ მომსახურების გაწევა შეგივიძლია პირდაპირ ან შუამავალ შემსრულებელთა მეშვეობით (white label), თქვენი მომსახურების პორტფელის გასაფართოების, ბიზნესის მხარდაჭერის განვითარებისა და შემოსავლების გაზრდის მიზნით.

 • გთავაზობთ pre-sale, საკონსულტაციო და საპროექტო მომსახურებას LSP-სთვის, რესელერებისთვის და ISV-სთვის.
 • ვრთავთ საკუთარ ექსპერტებს Microsoft-ის დაფინანსებულ პროექტებში.
 • ვმართავთ Microsoft 365-ის ლიცენზიის გამოყენებას.
  Microsoft 365.
 • მომსახურების კონკრეტული ნაკრები: ჩვენ არ ვუწევთ ტექნიკურ მხარდაჭერას და არ ვყიდით Microsoft-ის ლიცენზიებს.
თქვენთვის ხელმისაწვდომი პროგრამების
შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით

გაქვთ Microsoft 365-ის გაშვების მიმდინარე პროექტი?

უკვე გაქვთ Microsoft 365, რომელიც არ გაჩვენებთ სასურველ შედეგსა და სარგებელს?

Microsoft-ის პარტნიორი ხართ და დამატებითი შემოსავლისთვის საკუთარი პორტფოლიოს მომსახურების გაფართოების შესაძლებლობებს ეძებთ?


  Accelerating Modern Workplace Productivity Adoption

  A strategic white paper discussing people-focused change strategies to accelerate the adoption of ‘Modern Workplace Productivity’ and realise value from the Microsoft 365 suite

  Get Started with Microsoft Teams

  Tips & Tricks to help all types of teams collaborate better. In this guide, you’ll find tips to make the most of Teams for various functions in your organization